Familie Janse van Rensburg


(© Christo van Rensburg, Sydney, Australia)

My Origins: 300 Years of Janse van Rensburg in South Africa: 1708 - 2008
The Southwest Free Staters: The History of my Branch of the Family JANSE VAN RENSBURG

INTRODUCTION AND TABLE OF CONTENTS (20 Pages. Free. Download Now. 294kb.)
Journey: A Short History of Scandinavia and Claas Jansz until 1708
(33 Pages. Future Release.)

PART A: THE FIRST 150 YEARS - THE CAPE COLONY 1708 Ė C.1858
a1. Claas Jansz (1661 - 1728)
(30 Pages. Future Release.)
b1. Johannes Janse Van Rinsburg (1709 - 1775)
(20 Pages. Future Release.)
c1: Nicolaes Jansz Van Rinsburgh (1731 - After 1778)
(? Pages. Future Release.)
d6: Nicolaas Jansen van Rensburg (1764 - 1831) (Future Release.)

PART B: THE NEXT 150 YEARS - THE ORANGE FREE STATE C.1858 - 2008
e3: Johan Jacob Jansen van Rensburg (1792 - 1871) (Future Release.)
f4: Johan Jacob Jansen van RensbŁrg (1824 - After 1898) (Future Release.)
g5: Nicolaas Esaias Jansen van RensbŁrg (1855 - 1922) (Future Release.)
h3: Johan Jacob Janse(n) van Rensburg (1883 - 1977) (Not for Sale. Released. Free to Direct Descendants upon Request.)
i4: Hendrik Christoffel (Barnard) Janse van Rensburg (1923 - 1993) (Not for Sale. Released. Free to Direct Descendants upon Request.)
j3: Hendrik Christoffel Janse van Rensburg (Not for Sale. Released. Free to Immediate Family upon Request.)
k1: Nicolas Todd Janse van Rensburg (Not for Sale. Released. Free to Immediate Family upon Request.)

PART D: APPENDICES
Appendix 1: Scandinavian History (Future Release.)
Appendix 2: yDNA Results and Analysis (Future Release.)
Appendix 3: My Known Janse van Rensburg Slave Ancestors (Future Release.)
Appendix 4: Symbols, Abbreviations and Glossary (Future Release.)
Appendix 5: Bibliography and References (Future Release.)
Appendix 6: Recommended Further Reading (Future Release.)
Appendix 7: Our Janse van Rensburg Family Tree: Descendants of Claas Jansz, Our Branch (Future Release.)

Part E: ADDENDA
Addendum 1: j3. A Short Autobiography of Hendrik Christoffel Janse van Rensburg (born 1960) (Not for Sale)
Addendum 2: j3. DNA Results for Hendrik Christoffel Janse van Rensburg (born 1960) (Not for Sale)

All rights reserved © 2006 - 2010 Christo van Rensburg.
No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the written permission of the author. Requests for permission should be directed to montxsuz(at)yahoo.com.

If you are a Janse van Rensburg researcher or family member, you are welcome to join my new Facebook group (November 2013), at Janse(n) van Rensburg Family History Facebook Group

All Janse van Rensburg's are encouraged to join my DNA Research project at The "Jansen van Rensburg" Group Project

Bogenoemde dele van my boek sal hier gepubliseer word soos elke deel vrygestel word. Intussen, geniet solank die volgende.

Return Home

Ai, wat ek uitgevind het gedurende my genalogie navorsing, is dat dit baie makliker is om familie inligting by die dooies as by die lewendiges te kry! As gevolg van my eie frustrasie om relevante inligting uit sommige van my familie lede to trek haal ek die volgende riglyne aan vir aspirant genealoŽ, soos oorvertel op die Afrikaanse Genealogiese Gespreksgroep Hiervolgens onderskei ons tussen 'n hele paar tipes familielede en (mede) genealoŽ.

Eerstens die familielede:

 1. Die Olifant
  Hy het 'n geheue soos 'n olifant. Hy kan jou van enige datums en enige naam voorsien, vinniger as wat jy kan skryf. Hy onthou al sy vroue, kinders en nageslag, en alles omtrent die verlede. Dis 'n fees om saam met hom te werk. LOOP LIG! en gaan sy inligting met 'n vergrootglas na. Die helfte van sy inligting is foutief. Sy ouma se jongste kind is gebore net na die huwelik van haar oudste agterkleinkind en sy oupa was 'n bobaas verkenner in die Boereoorlog, toe hy net sewe jaar oud was. Daarby het hy 'n kind by sy derde vrou gehad toe sy eerste vrou nog geleef het.

 2. Die Wag-'n-Bietjie-Bos
  Sy weet nie veel van die familie nie, en kan nie juis iets onthou nie. Dit klink asof sy te veel Prozacs gedrink het, en sy laat jou hart met 'n doef! in jou skoene sink. Maar sy sal kyk of sy iets kan kry.... En dan gaan haal sy ouma se Familiebybel, die hele familie se begrafnisbriewe en troukaartjies, 'n klomp identiteitsdokumente en 'n telefoonboekie, en binne 'n paar minute het jy alles wat jy wou hÍ. Elke enkele feit en 'n klomp telefoonnommers, maar geen lekker familiestories nie. Die takke aan jou stamboom begin egter van lekkerkry kreun.

 3. Die SAUK
  Hy skinder nie; hy skinner. Lekker. Oor alles en nog wat.Soos oor die feit dat sy oom nie destyds Duitswes toe is omdat hy finansieel swaargekry het in Natal, soos sy kinders sÍ nie, maar omdat hy 'n joiner in die Boere-Oorlog was en toe soos 'n ou bul deur die gemeenskap uitgestoot is. Of van die ander oom, wat saam met sy swaer en 'n ou arbeider gaan perskebome plant het, laat een Saterdagmiddag. Die arbeider moes net die gate grawe, want "'n Regte boer plant sy eie bome." Toe kuier hy en sy swaer maar terwyl die gate gegrawe word, en terwyl hulle plant. Maar hulle kuier lekker. En toe hulle Sondagoggend wakkerword, het hulle die helfte van die bome onderstebo geplant... Maar van konkrete feite kan hy jou nie juis voorsien nie.

 4. Die Dam
  Sy wil nie juis familie uitlÍ nie, want wat help dit nou? Dit het tog niks met haar te doen nie. Jy vertel haar dat jy tog maar te bly sal wees as sy jou net wil vertel wat haar ma se nooiensvan was, want haar pa se gegewens en sy voorgeslag se gegewens het jy darem al, en jy weet dat haar groottante in die konsentrasiekamp gesterf het, en skielik breek die damwal. En sy PRAAT. En jy praat saam. 'n Hele driekwartier lank, oor die telefoon, en dis 'n Kaapstad-oproep, gemaak vanuit Mpumalanga.... Heerlik!

 5. Die Politikus
  Wanneer hy hoor waarna jy opsoek is, vertel hy jou dat sy voorouers Natal toe getrek het. En dan begin hy met 'n rits tirades: teen die Ingelse, teen die Zoeloes, teen vandag se kinders (hy is kinderloos) teen sy skoonouers en skoonfamilie, teen die invloed van TV, teen sport, ensovoorts, ensovoorts... Na 'n halfuur waarin jy hoogstens 'ummm' gesÍ het, weet jy slegs wat sy oorlede vrou se noemnaam en nooiensvan was, en niks meer nie. En daar is GEEN manier waarop jy hom weer gaan bel om te vra wanneer sy gebore en oorlede is nie...

 6. Die Tradisie-Vaste Een
  Sy is heel vrygewig het besonderhede, en gee dit vryelik. Later hoor jy egter skrams by haar suster dat die datums nie heeltemal klop nie, want die eerste babatjie is nie 'n jaar en vyf maande na die huwelik gebore nie, maar wel vyf maande daarna. Haar dogter is ook nie in 'n ongeluk oorlede nie, maar eers maande daarna, nadat sy 'n oordosis slaappille gedrink het...

 7. Die Buffel
  Hy is ongeskik, onbehulpsaam en sÍ prontuit dat hy weier om jou te help. Hierdie soort is skaars, so een uit vyfhonderd, skat ek. Later spoor jy ander familie op en hulle (gewoonlik die SAUK, hierbo beskryf) vertel jou dat sy pa sy ma ge-panelbeat het, hom eers halfdood gedrink het, toe Alzheimers ontwikkel het, en onder UITERS verdagte omstandighede van 'n koeŽlwond gesterf het.

 8. Die Aspirant-Genealoog
  Sy vertel jou opgewonde dat sy ekstaties is om van jou te hoor, want sy is ook besig met familienavorsing, en julle gaan so lekker saamwerk. Dan vertel sy jou alles van David du Buisson, vanwaar hy gekom het, wat hy gedoen het en waar hy gaan woon het, en dat sy alles wat sy by die Hugenote-monument kon koop, aangeskaf het. Jou hart maak 'n bollemakiesie, want hier is iemand wat die vreugde en frustrasie met jou gaan deel. "Maar sÍ my eers," gooi jy bietjie wal, "Wie was jou oupa en ouma?" Dan kom die antwoord: "Ek weet nie, jy sal my ma moet vra..."

Tweedens die medegenealoŽ:

 1. Die "Ag kan jy net gou"-soort
  Hierdie mense het nog nooit regtig genealogie beoefen nie maar wil telkens net gou hulle hele voorgeslag, en die volledige nageslag van die stamvader hÍ. Min wetend dat jy al meer as 15 jaar met hierdie familie se navorsing besig is en onmeetbare koste gehad het en ontelbare man-ure spandeer het om inligting bymekaar te maak. Om nie eers te praat van die ure en ure en matelose geduld wat nodig was om die inligting te verwerk en rekenariseer nie.

 2. Die "Ag nee man, jy moet my darem meer inligting gee en nie so snoep wees nie"-soort.
  Hierdie ouens gee gewoonlik vir jou inligting tot by sy pa of moontlik sy oupa, gewoonlik nie eers die volle doopname en datums nie maar sulke inligting soos: "My oupa was op een of ander manier verwant aan die destydse president van die Oranje Vrystaatse Republiek. Jy weet mos, Koot Venter, of het jy nie geweer dat daar ook 'n Venter-president was nie? Nouja, my oupa se naam was ook Koot, ek weet nie wat sy doopname was, of wanneer hy gebore is nie". Mens doen dan al die moeite om hierdie persoon te help met sy direkte stamlyn tot by die stamvader. Dan wil hy wragtag nog al jou ander volledige Venter-inligting ook gratis en verniet op 'n skinkbord hÍ.

 3. Die "Ek sal vir jou inligting gee, maar dan wil ek 'n medeouteur van die Venterboek wees"-soort.
  Hy kan gewoonlik nie vir jou verder as sy oupa en uiters selde verder as tot by sy oupagrootjie enige inligting gee. Self het jy reeds al bykans 30000 persone in jou databasis en sy bydrae indien jy dit by hom gaan kry is maar 20 persone. Maar hy het ook iewers die boekie van Ds. X wat oor die Venters geskryf het in die hande gekry en maak sekere aannames van watter tak van die Venter hy nou eintlik afstam. Maar tussen sy oupa en die laaste generasie in die boekie is daar omtrent 4 geslagte "missing" nou bou hy 'n feŽverhaaltjie om hierdie gaping te vul. Moenie glo dat hy jou gaan glo omdat jy dae spandeer het om sterfkennisse en doopregisters en huweliksregisters na te gaan nie.

 4. Die "Man ek weet jy skryf mos 'n boek oor die Venters. Wil jy nie net vir my my hele familie se voorsate gee nie? Ek is besig om 'n Webblad te skep en het die inligting daarvoor nodig"-soort.
  Hierdie ouens gee baie selde enige erkenning aan die bron van hulle inligting en hulle figureer skielik as die groot eksperts veral omdat die inligting op die Internet verskyn.

 5. Die "Klokluiers sonder belle"-soort.
  Hierdie soort kry by jou inligting en plaas dan hulle eie weergawe (baie keer met hulle eie fyn genuanseerde feŽverhaaltjies daarby) prominent in die media, maar, hulle sÍ hulle kry die inligting van jou af. Soms gee hulle sommer ook nog verdere bronne aan wat hulle ooglopend nog nooit self eers gelees het nie. Dit laat dit dan voorkom asof hierdie verkeerde en soms feŽverhaaltjies van jou af kom. Mens kan dalk ook hierdie soort 'n ander naam noem "Ek ploeg met jou kallers, maar wil nie self die punch vat vir 'n krom ploegvoor nie"-soort.

 6. Die "'n Ou tannie (oom) het my gevra dat ek tog net vir hulle hulle voorgeslagte moet uitwerk"-soort.
  Omdat ek van nature nogal saghartig en behulpsaam is gee ek gewoonlik dan gratis en verniet 'n uitvoerige gedrukte stamlys vir hierdie persoon vir sy/haar "ou" oom of tannie. Weereens na heelwat navorsing en moeite. Nie lank daarna ontmoet mens dan bloot toevallig die "ou" oom of tannie in jou soeke na verdere inligting. Dan kom jy agter dat hy/sy maar so in hulle dertiger jare is. Hulle is dan gewoonlik baie ywerig om hulle inligting waarvoor hulle ten duurste betaal het by die nommer 6 tipe met jou te deel. Dit het al meer as tien maal met my gebeur dat die inligting wat hulle vir jou wys, die oorspronklike stamlys is wat jy so goedgunstig en gratis vir nr 6 uitgedruk het.

 7. Die "Jy moet jou inligting op die Internet sit, sodat almal voordeel daaruit kan trek"-soort.
  Hierdie ouens was self selde of ooit in 'n argief, en weet gewoonlik nie eers hoe 'n sterfkennis lyk nie. Hulle weet niks van doopgetuies of so meer nie. Hulle dink dat "over de grense" 'n plaasnaam is. Hulle weet nie dat sterfkennisse en doopregisters en gepubliseerde boeke heel dikwels foute bevat nie. Hulle weet ook nie dat 'n groot (die grootste?) deel van die bog wat soms op die internet verskyn nie geverifieer is nie. Waar inligting voorheen gesanksioneer was net omdat dit in druk verskyn het, is dit vandag nog meer die geval met inligting op die Internet. Dit kan as dit nie met die nodige en grootste omsigtigheid hanteer word nie, die grootste bron van disinformasie in die Genealogie word. Nou ja, ek het nou seker genoeg gal gebraak. Laat ek net as 'n laaste gedagte die laaste soort beskryf.

 8. Die "ware genealoog"
  Hy/sy vra baie selde of ooit enige geld vir enige genealogiese inligting wat aan mense verskaf word. Hy/sy doen dit vir die liefde van die saak, en behandel elke versoek op sy eie meriete. Hy help mense graag indien hulle ook bereid is om hulle self te help. Hy help omdat hy ook hulp kry. Hy gee erkenning vir alle hulp. Maar mensdom! dink tog ook daaraan dat die arme persoon dit as 'n lewenstaak gemaak het om 'n spesifieke familie na te vors. Gee hom liewers al die ondersteuning en inligting waaroor jy beskik sodat die familie-prentjie meer volledig kan wees.

Van Rensburg Heraldy

Return Home

Designed and maintained by Christo van Rensburg
Email me at montxsuz(at)yahoo(dot)com
2008 ©® All Rights Reserved